Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων ( όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης -16 ετών και άνω) για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 8-4-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Τρίτη 5 Απριλίου 2022, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Εθν. Αντίστασης 17 (1ος όροφος) .
Ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα εξαρτηθεί από τον τόπο διαμονής των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η είσοδος στον χώρο του σχολείου θα γίνεται, εφόσον έχουν συμπληρωθεί επιτυχώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό.

Από admin

Μετάβαση στο περιεχόμενο