Κατηγορία: Προγράμματα

Διευθύνσεις Δασκάλων για WEBEX

Καπώνης Αναστάσιος https://minedu-primary2.webex.com/meet/akaponis Αργυρώ Μαντά Δ΄ Τάξη https://minedu-primary2.webex.com/meet/argmanta Κωνσταντίνα Βέρροιου Αγγλικά https://minedu-primary2.webex.com/meet/kverroio Βασιλική Αυδίκου Β΄Τάξη https://minedu-primary2.webex.com/meet/vasavdikou Φώφη Δροσινού Εικαστικά https://minedu-primary2.webex.com/meet/edrosinou ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ΄ Τάξη https://minedu-primary2.webex.com/meet/tspiliopou Δαμιανού Ανδρέας Γυμναστική minedu-primary2.webex.com/meet/damian12 Κατριμπούζα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο